Wij zijn open voor alle behandelingen!
Hieronder vindt u meer informatie met betrekking tot het coronavirus.

Beste patiënten,

Onze praktijk is open voor de reguliere behandelingen. Wel zijn wij verplicht ons te houden aan een leidraad, aangegeven door de overheid, om het virus maximaal te controleren. Daarom bieden wij reguliere patiëntenzorg aan op basis van triage*. Wij maken dus nog een selectie van behandelingen en patiënten om het risico van het virus te minimaliseren. (zie extra richtlijnen voor patiënten). Uiteraard blijft uw en onze gezondheid de voornaamste prioriteit.
Alvast bedankt

Nieuwe afspraken

Wij zijn dagelijks tussen 9 en 11 telefonisch bereikbaar voor het inplannen van uw halfjaarlijkse controle en overige behandelingen.

Wij attenderen u graag even op de extra maatregelen in verband met het coronavirus en de daarbij komende richtlijnen.

Extra richtlijnen voor patiënten in verband met het coronapreventie:

  • Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan kan de afspraak niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk aan ons door via mail of telefoon.
  • De praktijk mag pas 1 minuut voor de afgesproken tijd betreden worden. Indien men te vroeg arriveert graag buiten de praktijk wachten, bijvoorbeeld in de auto. Graag de 1,5 meter afstand ten opzichte van anderen respecteren, ook buiten de praktijk!
  • Alleen degene met de afspraak mag de praktijk betreden. Begeleider(s), familieleden en/of anderen mogen niet mee naar binnen. Mocht dit niet mogelijk zijn dan graag even in overleg met ons zodat wij hierin de praktijk rekening mee kunnen houden.
  • Bij binnenkomst graag de handen desinfecteren en niks meer aanraken.
  • Het is niet mogelijk de tanden te poetsen in de praktijk, graag thuis al grondig de tandenpoetsen.

In deze leidraad is onderscheid gemaakt tussen twee groepen (* triage):

Groep A: – Personen zonder symptomen passend bij COVID-19*
– Personen met bewezen COVID-19 die nadien ten minste 2 weken klachtenvrij zijn**

Groep B: – Personen met symptomen passend bij COVID-19* of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met symptomen passend bij COVID-19
– Personen met bewezen COVID-19 of gezinsleden (alle huishoudcontacten) met bewezen COVID-19 of personen in thuisisolatie
– Personen met een verhoogde kans op infectie***

* Als symptomen bij (mogelijk) COVID-19 worden beschouwd: Verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, benauwdheid, koorts (meer dan 38⁰C).
** Gezien het specifieke werkgebied geldt voor patiëntgroep A, in tegenstelling tot het RIVM-advies van 24 uur, een strengere classificatie van klachtenvrij aangezien na het verdwijnen van de klachten het virus met PCR nog aantoonbaar kan blijven in de keel (7-14 dagen).
*** Personen van 18 jaar of ouder met een verstandelijke handicap die in een instelling wonen en personen woonachtig in een verpleeghuis hebben een verhoogd risico om geïnfecteerd te zijn.

Vergoeding toeslag bij kinderen tot 18 jaar
Alle mondzorg (behalve orthodontie, kroon- en brugwerk) voor kinderen tot 18 jaar wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Het team van tandartspraktijk Havenga hoopt u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

 

Mocht u vragen hebben dan horen wij dat graag. Zorg goed voor elkaar en u zelf.

 

Met vriendelijke groet,
Tandartscentrum Laren
035 53 158 94
info@tandartscentrumlaren.nl
www.tandartsentrumlaren.nl